Орлогоо 10 ДАХИН нэмэгдүүлэх үнэгүй сургалт

Сэдэв Self Development
Санах Хуваалцах
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй

6 сарын дотор орлогоо 10 дахин нэмэгдүүлэх хүсэлтэй бол заавал үзэх ёстой, ойлгох ёстой мэдлэг.

Шашин болон улс орон удирдаж буй хүмүүс энэхүү мэдлэгийг олон нийтэд түгээх дургүй. Дэлгэрэнгүйг видео хичээлээс үзээрэй.

Сурагчдын сэтгэгдэл болон үнэлгээ

No Review Yet
No Review Yet