Сошиал Медиа (SMM) зар хэрхэн хийх сургалт

Сэдэв Marketing
Санах Хуваалцах
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Сургалтын талаар дэлгэрэнгүй

Хичээл боловсруулаад оруулж байна. Түр хэдэн хоног хүлээнэ үү.

Сургалтын сэдэв

Дагалдах материал, тусламж зөвлөгөө авах

  • Холбогдох мэдээлэл

Танилцуулга

Сурагчдын сэтгэгдэл болон үнэлгээ

No Review Yet
No Review Yet